دانشکده هنر های تجسمی و کاربردی
دانشكده هنرهاي تجسمي
1395/05/30
 • ساختمان فرانسوي ها1ساختمان فرانسوي ها1
  ساختمان فرانسوي ها1
 • ساختمان فرانسوي ها2 ساختمان فرانسوي ها2
  ساختمان فرانسوي ها2
 • ساختمان فرانسوي ها3 ساختمان فرانسوي ها3
  ساختمان فرانسوي ها3
 • ساختمان فرانسوي ها4 ساختمان فرانسوي ها4
  ساختمان فرانسوي ها4
 • ساختمان فرانسوي ها5 ساختمان فرانسوي ها5
  ساختمان فرانسوي ها5
 • ساختمان فرانسوي ها6 ساختمان فرانسوي ها6
  ساختمان فرانسوي ها6
دانشكده هنرهاي تجسمي
خيابان حكيم نظامي، كوچه سنگتراشها، كوي چهارسوقي ها، مادي خواجه عابد،  دانشكده هنرهاي تجسمي
031-36262681-36262682
  031-36262683تلفكس دفتر دانشكده
 كد پستي8175873463
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal