دانشکده هنر های تجسمی و کاربردی
منتخب آثار_کارشناسی ارشد_کارگاه نقاشی موضوعی_استاد افسانه ناظری
1402/06/11
 • لیلی احمدی1لیلی احمدی1
  لیلی احمدی1
 • لیلی احمدی2لیلی احمدی2
  لیلی احمدی2
 • لیلی احمدی3لیلی احمدی3
  لیلی احمدی3
 • لیلی احمدی4لیلی احمدی4
  لیلی احمدی4
 • لیلی احمدی5لیلی احمدی5
  لیلی احمدی5
 • لیلی احمدی6لیلی احمدی6
  لیلی احمدی6
 • لیلی احمدی7لیلی احمدی7
  لیلی احمدی7
 • لیلی احمدی8لیلی احمدی8
  لیلی احمدی8
 • فاطمه آزادی پور1فاطمه آزادی پور1
  فاطمه آزادی پور1
 • فاطمه آزادی پور2فاطمه آزادی پور2
  فاطمه آزادی پور2
 • ساحله بهنام پور1ساحله بهنام پور1
  ساحله بهنام پور1
 • ساحله بهنام پور2ساحله بهنام پور2
  ساحله بهنام پور2
 • مریم گل محمدی1مریم گل محمدی1
  مریم گل محمدی1
 • مریم گل محمدی2مریم گل محمدی2
  مریم گل محمدی2
 • مریم گل محمدی3مریم گل محمدی3
  مریم گل محمدی3
 • مریم گل محمدی4مریم گل محمدی4
  مریم گل محمدی4
 • مریم گل محمدی5مریم گل محمدی5
  مریم گل محمدی5
 • مریم گل محمدی6مریم گل محمدی6
  مریم گل محمدی6
 • مریم گل محمدی7مریم گل محمدی7
  مریم گل محمدی7
 • مریم گل محمدی8مریم گل محمدی8
  مریم گل محمدی8
دانشكده هنرهاي تجسمي
خيابان حكيم نظامي، كوچه سنگتراشها، كوي چهارسوقي ها، مادي خواجه عابد،  دانشكده هنرهاي تجسمي
031-36262681-36262682
  031-36262683تلفكس دفتر دانشكده
 كد پستي8175873463
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal