دانشکده هنر های تجسمی و کاربردی
مدير گروه نقاشي
مسوول دفتر: آقاي صفايي 
تلفن: 03136286449  


وظايف و اختيارات مديرگروه:

1- ابلاغ برنامه هاي اجرايي و تكاليف عمومي اعضاي هيات علمي اعم از آموزشي (نظري - عملي) پژوهشي، راهنمايي دانشجو و خدمات و رعايت نظم و انضباط كاري اعضاي هيات علمي گروه و نظارت بر حسن اجراي آن.

2- تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدمات ارايه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به رييس دانشكده.

3- تجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفت ها و تغييرات و تحولات علمي و تسليم اين برنامه به مراجع ذيربط.

4- تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رييس دانشكده.

5- ابلاغ بخشنامه ها و آيين نامه ها  و مصوباتي ابلاغي از سوي رييس دانشكده.

6- پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رييس دانشكده.

7- انجام دادن تمامي مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات و ساير ملزومات مورد نياز گروه به رييس دانشكده.

8- پيشنهاد  طرح هاي پژوهشي به رييس دانشكده كه گروه رأساً يا با همكاري گروه هاي ديگر آماده انجام دادن آن است.

9- ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رييس دانشكده.

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/20
تعداد بازدید:
11468
دانشكده هنرهاي تجسمي
خيابان حكيم نظامي، كوچه سنگتراشها، كوي چهارسوقي ها، مادي خواجه عابد،  دانشكده هنرهاي تجسمي
031-36262681-36262682
  031-36262683تلفكس دفتر دانشكده
 كد پستي8175873463
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal